Samtalsterapi eller coaching där fritt skapande är en del av processen

IMG_18451.JPG

 

Individuell terapi

60 minuter, 950 kr, inkl moms

 

Gruppterapi
(6-8 deltagare, med start tidigast hösten 2017) 

Uttryckande konstterapi är samtal som kombineras med konstnärliga uttryck i terapeutiskt syfte. Resan hem till dig själv kan ta sin början i såväl orden som i konsten. Vi utgår från här och nu och utforskar tillsammans hur du förhåller dig till dig själv, dina relationer och livet utifrån de frågor eller problem som du brottas med. Det är du som klient som väljer hur du vill utforska ditt tema: med bild, musik, rörelse, gestaltning/ psykodrama eller en kombination .Jag som terapeut följer dig. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete, men du som har det är naturligtvis också välkommen.

 

2011-06-27_231.JPG

IMG_0021.JPG

 

Konsten har en läkande och livsbefrämjande förmåga och skapar broar mellan inre och yttre verkligheter. Det visste redan de gamla grekerna, men i vårt västerländska samhälle har konsten fått träda tillbaka för naturvetenskap och teknik. Men nu är vi många som förstår att vi behöver både och.

 

 

Gestaltstudions lokaler, from i septemer 2017 på Oskarsvägen i Örebro.

Ring för mer information 070-647 40 41

eller linda.orebro@gmail.com

 

IMG_0081.JPG

 Mer information om utbildningen hittar du på: www.expressivearts.se


Jag är även medlem i SRUK - Svenska riksförbundet för uttryc

kande konst, www.SRUK.se

2011-06-27_233.JPG

 
stäng